Νομιμοποίηση Αυθαιρέτων

Έκπτωση 20% επί του προστίμου νομιμοποίησης ισχύει αυτή την περίοδο σύμφωνα με το υπουργείο Περιβάλλοντος  για τη νομιμοποίηση αυθαιρέτων. Σύμφωνα με τον νόμο Ν.4495/2017 που αφορά στην Τακτοποίηση Αυθαιρέτων δίνεται η δυνατότητα στους πολίτες, οι οποίοι κατέχουν αυθαίρετα κτίσματα ή ακίνητα με αυθαίρετες κατασκευές και πολεοδομικές παραβάσεις, να διατηρήσουν ή και να νομιμοποιήσουν το ακίνητό τους καταβάλλοντας το πρόστιμο αυθαιρέτων που τους αντιστοιχεί. Η νομοθεσία απαγορεύει τη μεταβίβαση οποιουδήποτε ακινήτου με αυθαίρετες κατασκευές οι οποίες δεν έχουν ενταχθεί στον νόμο, ενώ σε περίπτωση καταγγελίας τα πρόστιμα τα οποία προβλέπονται είναι πολύ μεγάλα.

Ανακαινίσεις

Αναλαμβάνουμε ανακαινίσεις ολόκληρων κατοικιών, κουζίνας, μπάνιου και καταστημάτων. Αλλαγή διαρύθμισης εσωτερικών χώρων. Διακοσμήσεις εσωτερικών χώρων.

Βεβαιώσεις Νομιμότητας

Η Βεβαίωση Μηχανικού περί μη ύπαρξης αυθαιρεσιών είναι βάσει νόμου απαραίτητο στοιχείο για κάθε αγοραπωλησία ακινήτου, ακόμα κι αν πρόκειται για αδόμητο οικόπεδο.

Η Βεβαίωση Μηχανικού έχει ισχύ δύο (2) μηνών.

Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ)

Στο Ενεργειακό Πιστοποιητικό ή Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.)  αποτυπώνεται η ενεργειακή απόδοση του κτιρίου, η οποία κατατάσσεται σε μία από τις ενεργειακές κατηγορίες από Α+ έως Η και ισχύει για δέκα χρόνια (εκτός από την περίπτωση ριζικής ανακαίνισης του κτιρίου πριν παρέλθει η δεκαετία, οπότε η ισχύς του λήγει με το πέρας των εργασιών ανακαίνισης και πρέπει να εκδοθεί νέο). Κάθε συμβολαιογράφος για την κατάρτιση πράξεως αγοραπωλησίας ακινήτου υποχρεούται να αναφερει στο συμβόλαιο τον αριθμό πρωτοκόλλου του Π.Ε.Α., ενώ είναι πλέον απαραίτητο σε κάθε περίπτωση ενοικίασης, καθώς στο TAXISNET απαιτούνται τα στοιχεία του Π.Ε.Α. με κάθε νέα σύμβαση μίσθωσης ακινήτου.

Close Menu