Το πιστοποιητικό ΔΕΗ είναι σχετικά νέο έγγραφο που με βάση τον υπάρχον νόμο από την 1 Νοεμβρίου 2011 και πρεπει να εκδίδεται για κάθε κτίριο. Το πιστοποιητικό ανάλογα με τη μορφή και τη χρήση του κτιρίου και πρεπει να επανεκδίδεται κάθε 1 με 12 έτη. Οι περιπτώσεις κατά τις οποίους το πιστοποιητικό είναι απαραίτητο , είναι για την έκδοση κάθε νέας παροχής ρεύματος της ΔΕΗ, για την επανασύνδεση παλιάς παροχής, για την αλλαγή του ονόματος στο οποίο εκδίδεται ο λογαριασμός, ενώ τέλος το πιστοποιητικό χρειάζεται ακομα και για την αίτηση αύξησης της παροχής.

Το πιστοποιητικό που εκδίδει ένας ηλεκτρολόγος πρεπει να αποτελείται από τα εξής έγγραφα

  1. Υπεύθυνη δήλωση από αδειούχο ηλεκτρολόγο
  2. Έκθεση παράδοσης ηλεκτρικής εγκατάστασης
  3. Πρωτόκολλο ελέγχου ηλεκτρικής εγκατάστασης κατά ΕΛΟΤ HD ΕΛΟΤ HD 384 η κατά ΚΕΗΕ
  4. Σχέδια κάτοψης ηλεκτρικής εγκατάστασης και ηλεκτρικού πίνακα
  5. Σχέδιο μονογραμμικό του ηλεκτρικού πίνακα της εγκατάστασης

Ο επανέλεγχος θα πρέπει να διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση, ως εξής:

 • Για κατοικίες και ανάλογους χώρους (μονοκατοικίες, διαμερίσματα κ.α.), τουλάχιστον κάθε 14 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους που δεν έχουν εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 7 χρόνια
 • Για κλειστούς επαγγελματικούς χώρους με εύφλεκτα υλικά (καταστήματα, γραφεία, βιοτεχνίες, βιομηχανίες κ.α.), τουλάχιστον κάθε 2 χρόνια
 • Για χώρους ψυχαγωγίας και συνάθροισης κοινού (καφετέριες, εστιατόρια, θέατρα κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο
 • Για επαγγελματικές εγκαταστάσεις στο ύπαιθρο (μαρίνες, πισίνες, κάμπινγκ κ.α.) τουλάχιστον κάθε χρόνο και σε περίπτωση διακοπής της ηλεκτροδότησης, πριν από την επανασύνδεση
 • Όταν οι πελάτες ζητούν αλλαγή ονόματος στο λογαριασμό της Δ.Ε.Η και έχουν λήξει τα πιστοποιητικά ΔΕΗ.
 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επανασύνδεση και έχει λήξει το πιστοποιητικό ΔΕΗ.
 • Όταν ο πελάτης ζητήσει επαύξηση ισχύος παροχής Δ.Ε.Η.

Αναλαμβάνουμε την άμεση έκδοση του πιστοποιητικού της ΔΕΗ εντός 24 ωρών εντός Αττικής. Ο εξειδικευμένος συνεργάτης – ηλεκτρολόγος, χρησιμοποιει τελευταίας τεχνολογίας εξοπλισμό –με ειδικά όργανα μέτρησης και ελέγχου-, δίνοντάς σας όλες τις ακριβείς πληροφορίες για το που καταναλώνεται η ενέργεια και ποιοι είναι οι τρόποι για την μειώσετε και να μην κάνετε σπατάλες.